Obiekty A-Z

W końcu XIX w. żydowski przedsiębiorca Fajwel Janowski założył w tym miejscu fabrykę tytoniu. W 1924 r. zakład został upaństwowiony i przeszedł na własność Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego. Cztery lata później przystąpiono do rozbudowy dziewiętnastowiecznego zespołu zabudowań wedle projektu białostockiego architekta Aleksandra Pinesa.

Na terenie dzielnicy Bojary, już od końca lat 20. XX w. coraz częściej zaczęły pojawiać się domy mieszkalne wyróżniające się na tle tradycyjnej drewnianej zabudowy osiedla swoją nowoczesną architekturą. W okresie międzywojennym dzielnica zaczęła zyskiwać charakter inteligencki, z racji zamieszkania szeregu urzędników, położonego w sąsiedztwie białostockiego magistratu i Urzędu Wojewódzkiego, mieszczącego się wówczas w Pałacu Branickich.

Układ przestrzenny osiedla Nowe, został rozplanowany w oparciu o szczegółowy plan zabudowania z 1932 r. przygotowany przez Magistrat Białegostoku. Obszar osiedla o wielkości około 5 ha rozciągał się wówczas na wolnym terenie położonym nieopodal fabryki Nowika i dwóch stawów flankujących dawny trakt warszawski, w sąsiedztwie których w XVIII wieku znajdowała się karczma Nowe.

19 czerwca 1947 r. z inicjatywy działacza spółdzielczego, dyrektora ówczesnej delegatury spółdzielni spożywców „Społem" Edmunda Tomaszewskiego, powstała Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Początkowo spółdzielnia zajmowała się odbudową na potrzeby mieszkalnictwa zniszczonych w centrum budynków. Dopiero w 1959 r. BSM rozpoczęła budowę pierwszego zwartego osiedla mieszkaniowego w Białymstoku na terenie pomiędzy ul. Garbarską i Szosą Zwierzyniecką o powierzchni 25 ha.

Spółdzielnia „Zdobycz Kolejarzy" pracowników kolejowych węzła białostockiego powstała w marcu 1928 r. z inicjatywy byłego prezydenta Białegostoku Bolesława Szymańskiego oraz Mieczysława Szpikowskiego i Józefa Chodźki. Zamiarem członków spółdzielni była budowa nowoczesnych i ekonomicznych domów robotniczych, wyposażonych w urządzenia sanitarne.

W roku 1928 utworzono w Białymstoku urzędniczą spółdzielnię mieszkaniową „Zdobycz Urzędnicza", której celem była budowa tanich i nowoczesnych mieszkań i domów własnościowych dla pracowników samorządu miasta Białegostoku ze środków uzyskanych w ramach kredytów. Dyrekcje spółdzielni stanowili urzędnicy białostockiego magistratu: Mieczysław Szpikowski, Czesław Budryk i Aleksander Porzeziński.

Uchwałą białostockiego magistratu z 1925 r. tereny XVIII-wiecznych ogrodów i zwierzyńców pałacowych hetmana Jana Klemensa Branickiego (poza ogrodem ozdobnym przy pałacu niedostępnym wówczas publiczności) przeznaczono pod park miejski i reprezentacyjną zabudowę miasta. Nasilenie prac w parku nastąpiło w latach 1930-1938, gdy wojewodą białostockim był Marian Zyndram – Kościałkowski, późniejszy minister i premier RP.

Urząd Pocztowy projektu arch. Leona Kulikowskiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, został oddany do użytku 1 maja 1965 r. Utrzymany w duchu późnego modernizmu posiada ciekawe rozwiązania formalne i konstrukcyjne.

W roku 1962, w miejscu dzisiejszego kampusu, znany białostocki duchowny ks. Michał Sopoćko planował wznieść kościół Miłosierdzia Bożego, według planów architekta Stanisława Bukowskiego, ale z różnych przyczyn obiekt ten nie powstał. Dekadę później, na mocy porozumienia między Wojewódzką Dyrekcją Inwestycji Miejskich a Podlaskim Przedsiębiorstwem Budowlanym przystąpiono do budowy kompleksu gmachów na potrzeby Politechniki Białostockiej.

Dane adresowe

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
  http://www.fundacja.uwb.edu.pl
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.