Wschodzacy BiałystokProjekt „Białostocka architektura modernizmu" zrealizowany został przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku w 2013 r. i dofinansowany ze środków z budżetu Miasta Białegostoku. Projekt składał się z następujących działań: organizacji dwóch spacerów szlakiem białostockiego modernizmu prowadzonych przez Sebastiana Wichra, publikacji przewodnika „Białostocka architektura modernizmu" (pdfpdf można pobrać tutaj7.88 MB), budowy strony www poszerzającej informacje zawarte w przewodniku (dodatkowe obiekty, sylwetki architektów) oraz organizacji otwartych spotkań dyskusyjnych, do udziału w których zaproszeni zostali: dr hab. Jakub Lewicki, prof. UKSW – znawca architektury modernizmu, Anna Syska – architekt ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Jarosław Kaczmarczyk – przewodnik PTTK z Gdyni, oraz Marcin Stachowiak – twórca bloga o poznańskim modernizmie.
W projekcie udział wzięli: Sebastian Wicher (tekst przewodnika i na stronę www, zdjęcia wykorzystane na stronie), Wiesław Wróbel (konsultacja historyczna), Katarzyna Niziołek (koordynacja projektu i redakcja przewodnika), Marcin Onufryjuk (zdjęcia wykorzystane w przewodniku), Michał Burzyński (skład i druk przewodnika) oraz Piotr Laskowski (strona www).

Za pomoc okazaną podczas realizacji projektu dziękujemy: dr hab. Małgorzacie Dolistowskiej, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, dr. Markowi Kietlińskiemu, dyrektorowi Archiwum Państwowego w Białymstoku, Andrzejowi Lechowskiemu, dyrektorowi Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, dr. Maciejowi Kłopotowskiemu z Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej oraz dr Agnieszce Kłopotowskiej i dr. Wojciechowi Niebrzydowskiemu z Wydziału Architektury PB za udostępnienie opracowania nt. białostockich dóbr kultury współczesnej, dr n. med. Magdalenie Grassmann, kierownik Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, red. Andrzejowi Kłopotowskiemu z lokalnej „Gazety Wyborczej", Barbarze Kokoszkiewicz, Joachimowi Albrechtowi z Kamenz w Niemczech, Piotrowi Jaciowi i Damianowi Dworakowskiemu ze Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, Michałowi Chodorowskiemu, Grzegorzowi Daszucie, Waldemarowi Lemańskiemu, Piotrowi Lewkowiczowi, Tatianie Miszczuk, Janowi Murawiejskiemu, Antoniemu Oleksickiemu, Zdzisławowi Rynkiewiczowi i Zdzisławowi Zabielskiemu, Joannie Siemieńczuk, Aleksandrowi Sośnie, Barbarze Tomeckiej, Marcinowi Turowi, a także pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku i białostockiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim badania własne i materiały zebrane przez autora. Na ich zakres składa między innymi ogólnie dostępna literatura poświęcona architekturze i historii Białegostoku oraz regionu, w części źródła archiwalne pochodzące ze zbiorów instytucji publicznych oraz osób prywatnych, a także przedwojenna i powojenna prasa białostocka.

Wybrane materiały, na których oparto opracowanie

 • Andrzej K. Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warszawa 1988,
 • Andrzej K. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925, Wrocław 1967,
 • Tadeusz Barucki, Architekci polscy o architekturze 1909-2009, Warszawa 2009,
 • Tadeusz Barucki, Architektura Polski, Warszawa 1985,
 • Komunikat SARP 01/2005,
 • Miasto, 1969, nr 12,
 • Bauwelt, 1930, z. 8,
 • Myra Warhaftig, Sie legten den Grundstein – Leben und Wirken deutschsprachiger Architekten in Palästina 1918-1948, Berlin 1996,
 • Białostoccy Żydzi, t. IV, pod red. Adama Cz. Dobrońskiego, Białystok 2002,
 • Węglowa. Biała księga, pod red. Damiana Dworakowskiego, Piotra Jacia, Sławomira Mojsiuszko, Białystok 2013,
 • Historia Białegostoku, pod red. Adama Cz. Dobrońskiego, Białystok 2012,
 • Adam Dolistowski, Kościół św. Rocha w Białymstoku – syntezą twórczości Oskara Sosnowskiego, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", 1981, t. 26, z. 3-4,
 • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku: karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, sygn. 0384, 2546, 3057, 3261, 3268, 3793, 3829, 3836,
 • Archiwum Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku: karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa,
 • Andrzej Lechowski, Białystok. Urok starych klisz, Białystok 2009,
 • Mieczysław Orłowicz, Przewodnik po województwie białostockim, Białystok b.d.,
 • Małgorzata Dolistowska, Jolanta Szczygieł – Rogowska, Joanna Tomalska, Białystok nie tylko kulturalny. Okres powojenny – lata 1944-46, Białystok 2008,
 • Sebastian Wicher, Gmach Państwowego Banku Rolnego w Białymstoku dziełem warszawskich architektów, Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, 2011, z. 17, s. 154-174
 • Sebastian Wicher, Żyć architekturą. Życie i twórczość Stanisława Bukowskiego (1904-1979), Białystok 2009
 • Sebastian Wicher, „Drewniany" modernizm w Białymstoku na przykładzie domu przy ul. Słonimskiej 31, Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, 2008, z. 14, s. 163-173,
 • Ewa Bończak Kucharczyk, Józef Maroszek, Katalog parków i ogrodów województwa białostockiego, Białystok 1988, w zb. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, sygn. 3747,
 • Michał Goławski, Eugeniusz Kazimirowski, Białystok i okolice, Białystok 1939,
 • Kronika Białegostoku,
 • 25 lat Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Białystok 1972,
 • Małgorzata Dolistowska, W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 1795-1939, Białystok 2009, s. 238-239,
 • Danuta Dawdo, Czesław Dawdo, Białystok ...to co na gruzach powstało, Białystok 2002,
 • Białystok. Oblicza Miasta, pr. zb. pod red. A. Dobrońskiego, Białystok 1999,
 • Ryszard Kraśko, Białystok, Warszawa 1977,
 • Miastoprojekt – Białystok 40 lat, Białystok 1989,
 • Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, tom II, praca zbiorowa pod red.: Antoniewicza J., Jerzego Joki, Białystok 1970,
 • Białystok i okolice, pod red. Haliny Saniewskiej, Białystok 1986,
 • Ziemia białostocka, pr. zb. pod red. Kazimierza Szwajca, Kraków 1972,
 • Z. Troczewski, J. Antoniuk, Białystok i okolice. Przewodnik – informator, Białystok 1956,
 • Waldemar Monkiewicz, Białystok i okolice. Przewodnik, Warszawa 1979,
 • Ryszard Kraśko, Białystok. Przewodnik – informator i plan miasta, Białystok 1966,
 • Ryszard Kraśko, Białystok. Informator turystyczny, Kraków 1972,
 • Stanisław Łoza, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938,
 • Helena Nowara, Białystok – rozwój przestrzenny miasta, Białystok 1969,
 • Waldemar Monkiewicz, Elwira Duc, Szlakiem osiągnięć Polski Ludowej po Białymstoku, Białystok 1975,
 • Krystyna Marszałek – Młyńczyk, Waldemar Monkiewicz, XXX lat na Białostocczyźnie, Białystok 1974,
 • Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. Białostocka architektura lat 1945-1989, red. Katarzyna Niziołek, Radosław Poczykowski, Białystok 2009,
 • Kłopotowska Agnieszka, Kłopotowski Maciej, Niebrzydowski Wojciech, Wykaz obiektów architektonicznych założeń urbanistycznych oraz elementów przestrzeni miejskiej uznanych za dobra kultury współczesnej miasta Białegostoku, Białystok 2008, mps w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
 • Jan Oniszczuk, Tomasz Wiśniewski, Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, Łódź 2011,
 • Zbigniew Sokołowski, Województwo białostockie. Przewodnik, Warszawa 1972,
 • Białostocki Teatr Lalek, Białystok 2008,
 • Inny wymiar. Sąsiedzi / 26.09.2011-02.10.2011, katalog festiwalu Białostockiego Ośrodka Kultury, Białystok 2011,
 • Architektura i urbanistyka w Polsce w latach 1918-1978, Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki, red. Wojciech Kalinowski, t. 18, Warszawa 1989,
 • Dolistowska Małgorzata, Szczygieł-Rogowska, Jolanta, Tomalska Joanna, Białystok nie tylko kul- turalny. Okres powojenny lata 1944-46, Białystok 2008,
 • Dolistowska Małgorzata, Szczygieł-Rogowska, Jolanta, Tomalska Joanna, Białystok nie tylko kul- turalny. Odbudowa stolicy Podlasia lata 1947-49, Białystok 2008,
 • Kraśnicka Urszula, Kościół – pomnik. Kościół na wzgórzu św. Rocha – pomnik wdzięczności za odzyskaną niepodległość, Białystok 1998.

Dane adresowe

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
  http://www.fundacja.uwb.edu.pl
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.